Dondurulan İnsanlar Ölümsüz (mü?)

Dondurulan İnsanlar Ölümsüz (mü?)

Dondurulan İnsanlar Ölümsüz (mü?)

Son yıllarda çok fazla duyduğumuz dondurulan insanlar ve bu kişilerin 50-100 sene sonra tekrar hayata döndürülmesi ilginçliğini koruyor. Gelecek yıllarla ilgili teoriler ortaya atıldıkça insanlar daha da fazla merak ediyor; ilerleyen yıllarda bizi nasıl bir dünyanın beklediğini. İşte burada insanların kendilerini dondurması belki de ilerleyen yıllarda daha fazla tercih edilecek hale gelir, kim bilebilir?

Çok iyi bir dünyada yaşamasak da (insan eliyle yok ettiğimiz dünya) kabul edelim ki hepimiz bilimsel, teknolojik ve siyasi gelişmeleri gördükçe ilerleyen yıllarda örneğin 100 sene sonra neler olacağını merak ediyoruz. Günümüzde dondurma işlemi bilim kurgu flimlerinde izlediğimiz gibi değil. Hücreler ölmeye başlamadan insanların beyin dokuları veya vücutları vitrifikasyon adı verilen buzlama olmadan dondurma yöntemi kullanılarak korunabiliyor. Yani yaşayan insanlar değil de yasal olarak ölü kabul edilen insanlar donduruluyor. Peki bu durum ölümsüzlüğü getirir mi? Sonuçta ölen insanın tekrar hayata getirilmesi ve hayatına devam etmesi sağlanır.

Bu dondurma tekniğine verilen ad “kriyonik”tir. Gelecekte çağdaş tıp teknolojisinin gelişmesi umuduyla insan ya da hayvan bedeninin dondurulması ve düşük sıcaklıkta korunmasıdır.

Günümüzde bu işleri yapan şirketler var. Amerika’da bilinen 2 tane şirket var, bunlar: İlk kurulan Kriyonik Enstitü (CI), son yıllarda popülerliğini koruyan Alcor firması ve Rusya’da bulunan başka bir kriyonik şirket. CI açıklamalarına göre dondurma işlemi yaşayan insanlara yapılamaz çünkü yasal değil ama ilerleyen yıllarda uygun koşullar sağlanınca neden olmasın? CI’yi Alcor’dan ayıran bir özellik, CL’nin tüm vücudu dondurduğu fakat Alcon’un sadece beyni donduruyor. Alcor’un eski başkanı Max More’un kendisi bir “nöro” korumaya kaydoldu ve bir Zoom görüşmesinde eliyle kafasını göstererek şunu söyledi “Kişiliğimin yaşadığı ve hatıralarımın olduğu yer orası… geri kalan her şey değiştirilebilir.” Fakat CI tam tersini savunuyor ve tüm vücudu dondurma gibi bir imkan tanır.

Şuana kadar okuduklarınız size çok garip gelmiş olabilir fakat son zamanlarda özellikle COVID döneminde kriyonik sistemine talep arttı. Şu soruyu duyar gibiyim, bu olay ölü diriltme olmuyor mu? Hayır, sadece tıpta ve yasal olarak ölü olarak adlandırılan bireylerin beyin veya tüm vücutları doğru koşullarda saklanıyor daha sonra hangi hastalıktan “ölü” oldularsa gelecekte o hastalığın tedavisi bulunduktan sonra tekrar uyandırılacaklar.

Biraz daha detaya inersek vitrifikasyon yani buz olmadan dondurma nedir?

Hücrelere kriyoprotektan adı verilen yüksek konsantrasyonlarda kimyasalların eklenmesi, dokunun çok az veya hiç buz oluşumu olmadan çok düşük sıcaklıklara soğutulmasına izin verir. -120°C’nin altındaki sıcaklıklarda buz oluşmamasına vitrifikasyon denir. CI merkezi prosedürleri nasıl işliyo? İlk olarak ön tedavi verilen bir aşama var. Hastanın ölümü yakınsa merkeze haber edilere hatta imkan varsa CI tesisinin yakınındaki Michigan’a taşınması önerilir. Bu taşınma sayesinde merkeze transferde gecikme yaşanmaması sağlanmış olur.

Cryonics Institute - Dondurulan İnsanlar
Cryonics Institute

Prosedür 1: İlk Soğuma ve Taşıma

Mümkünse, CI Üyeleri, terminal durumda olduklarında yataklarının yanında duran bir kriyonik yedek ekibini ayarlamalıdır. Böyle bir ekip hızlı soğumayı başlatabilir ve diğer yardımcı bekleme prosedürleri sağlayabilir.

Hasta klinik ölümden sonra (genellikle kalp atışı ve solunumun kesilmesinden sonra) mümkün olan en kısa sürede ölü olarak telaffuz edilmelidir. Hasta daha sonra – özellikle kafa – buz uygulanarak hemen soğutulmalıdır. astanın tüm vücudunu buzlu suyla dolu bir ceset torbasında soğutmak olacaktır. En iyi senaryo, hastanın evde bakım altında, eğitimli personel – cenaze levazımatçıları veya Cryonics Enstitüsü (CI) gönüllüleri – el altındayken ölmesidir. (CI gönüllülerinin bulunabileceğinin garantisi yoktur.)

Kanın pıhtılaşmasını önlemek için hastanın perfüzyonunu iyileştirmeye yardımcı olacak bir antikoagülan enjekte edilmelidir. Antikoagülan Heparin kullanıldığında, 200 libreye kadar olan hastalar için 30.000 ünite doz verilir. 200 libre ağırlığındaki hastalar için 40.000 ünite doz verilir. Heparin enjekte edildikten sonra, heparini vücutta dolaştırmak için en az 5 dakika Kardiyo Pulmoner Destek (CPS) (göğüs kompresyonları) gereklidir.

Hasta Michigan dışında ölürse ölüm yerinden cenaze evine veya hasta Michigan’da ölürse CI tesisine nakil sırasında, mümkünse manuel veya makine (thumper veya Lucas) ile CPS verilmelidir. bozulmayı en aza indirmek, hastanın soğutulmasına ve heparinin dağıtılmasına yardımcı olmak için.

Hasta, ölüm meydana gelmeden önce CI tesisi yakınlarındaki Michigan’a taşınabilirse, ulaşım gecikmelerini ortadan kaldıracaktır. Michigan dışında yaşayan hastalar, hastayı buzda soğutmak ve Michigan’a ulaşımı ayarlamak için yanlarında bir cenaze müdürünün hizmetlerine ihtiyaç duyacaklar. Eyalet dışı cenaze müdürü, gerekli geçiş izinlerini alacak ve hastayı buzda tutarken, havayolu veya araçla, hangisi daha hızlıysa, Michigan’a taşınmasını ayarlayacaktır. Hasta Michigan’a uçtuysa, CI personeli hastanın Detroit Metro Havalimanı’ndan (DTW) alınmasını ve CI tesisine geri getirilmesini ayarlayacaktır.

Prosedür 2: Perfüzyon

CI’nin tesisine varıldığında, hastanın kanı, “Perfüzyon” olarak bilinen bir işlem olan, hastanın kanını ve vücut suyunu değiştirmek için KriyoKoruyucu Ajanlar ( CPA’lar , buz oluşumunu önleyen maddeler) verildiği için çıkarılır . Perfüzyon için kan damarlarına erişilir ve kanül yapılır ve ruhsatlı bir cenaze müdürü perfüzyonu gerçekleştirir.

CI tarafından kullanılan kriyoprotektan, CI’nin eski kurum içi kriyobiyoloğu Dr. Yuri Pichugin tarafından geliştirilen bir Vitrifikasyon Karışımı olan CI-VM-1 olarak adlandırılır. Vitrifikasyon çözümleri buz oluşumunu tamamen ortadan kaldırabilir. Vitrifikasyon çözeltisi ile perfüzyon, %70 CI-VM-1 hedef konsantrasyonuna ulaşılana kadar artan konsantrasyonlarda yapılır. Düşük konsantrasyonlu CPA’lar buzdolabı sıcaklığında saklandığı ve verildiği için hasta süreç boyunca soğuk tutulur. %70 CI-VM-1 bir dondurucuda saklanmıştır, bu nedenle donma sıcaklığının altındadır. Perfüzyon yoluyla hastanın beyin çekirdek sıcaklığını izlemek için nazofarenkse termokupllar yerleştirilir.

CI protokolü, karotis arterler yoluyla tüm vücudu perfüze etmektir. Cenaze müdürü, köprücük kemiği boyunca küçük kesiklerle kan damarlarına erişim sağlar. Perfüzyon için gerekli kanüllerin yerleştirilmesi için sağ ve sol karotid arterler dikkatlice kesilir. Her iki arter de tam vücut perfüzyonu sağlamak için kalbe ve beyne doğru kanüle edilir. Vasküler sistemin bütünlüğünü korumak ve başarılı bir perfüzyon sağlamak için, kriyoprotektanın hastaya verildiği basınç ve hız çok dikkatli bir şekilde izlenir.

Dondurulan İnsanlar

Sağ ve sol juguler damarlar da drenaj ve atık suyun örneklenmesi için kanüle edilir. Juguler damarlardan çıkan sıvının kırılma indisini ölçmek için bir refraktometre kullanılır. Akışkanların kırılma indisi CI-VM-1’in kırılma indisi ile eşleşene kadar perfüzyon devam eder. Bu başarıldığında, perfüzyon durdurulur. CI-VM-1’in kırılma indeksine ulaşılmadan önce perfüzyon, yalnızca hastanın beyninde belirgin bir ödem varsa durdurulacaktır.

Perfüzyon tamamlandığında, kesiler cenaze müdürü tarafından dikilir. Daha sonra hasta, itibarı için hafif bir örtü ile kaplanır ve ameliyat masasından bir sedyeye taşınmadan önce bir yalıtım torbasına yerleştirilir ve burada destek için bir arkalığa sabitlenir. Sedye, hastayı perfüzyon odasından CI tesisi içindeki bilgisayar kontrollü soğutma ünitesine taşımak için kullanılır.

Prosedür 3: Daha Fazla Soğuma ve Depolama

Hasta, arkalığındaki soğutma ünitesine dikkatlice yerleştirilir. Yalıtım torbası, tutarlı bir soğutma sağlamak için hafifçe açılır. Hastayı sürekli olarak sıvı nitrojen sıcaklığına soğutmak için uygun program seçilir. Hastanın -196c’ye soğutulması işlemi beş buçuk gün sürer. Soğutma, CI’nin bilgisayar kontrollü soğutma ünitesi tarafından yapılır. Bilgisayar kontrollü soğutma ünitesi, bir termokupl aracılığıyla soğutma ünitesinin içindeki sıcaklığı sürekli olarak izler. Soğutma işleminin sonunda hasta soğutma ünitesinden dikkatlice çıkarılır ve izolasyon torbası kapatılır. Kimlik etiketleri, tanımlama amacıyla hastaya takıldıktan sonra, hasta kriyostata (uzun süreli saklama birimi) transfer edilmeye hazırdır. Yalıtım torbası nitrojenle doyurulurken hasta transferi hızlı ama dikkatli bir şekilde yapılır, bu nedenle transfer sırasında kayda değer bir ısınma olmaz. Hastanın arkalığına bağlı olan halatlar elektrikli bir lifte sabitlenir ve hasta güvenli bir şekilde kriyostata indirilir. Hastaların güvenliğini sağlamak için kriyostat sıvı nitrojen seviyeleri günlük olarak izlenir. CI personeli, gerektiğinde tesisin dökme tankından sıvı nitrojeni kriyostatlara ekler.

Türkiye’de çok fazla tercih edilmese de ve bununla ilgili bir şirket olmasa aşağıda gördüğünüz haritada aslında dünyada çok fazla insanın bunu tercih ettiği, buna Türkiye’den 2 kişi de dahil 🙂

Dondurulan İnsanlar

Bu kadar dondurmadan bahsettik tabiikide böylesine bir sistemin belli bir fiyatı olacaktır. CI şirketi tüm vücut için 28.000 dolar fiyat biçmişken diğer firmaların tüm vücut için söyledikleri fiyat 200.000 dolardır, diğer şirketler mesela Alcor gibi beyin dondurmalarına 80.000 dolar şeklinde bir ücretleri var. Fakat sadece beyin dondurma seçeneği CI’de yok.

Türkiye’de her ne kadar bu dondurma teknikleri olmasada ki, bakıldığında din konusuna biraz ters fakat dünya da tercih edildiği ve insanların son zamanlarda daha çok tercih ettiği ortada. Bu konuyu merak ettiyseniz ve daha fazla araştırmak isterseniz aşağıda bu işi yapan şirketlerin web sitelerinin linklerini ekledim.

5 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir