Kan Gruplarının COVID-19 Enfeksiyon Riski Üzerine Etkisinin Klinik Sonuçları

Kan Gruplarının COVID-19 Enfeksiyon Riski Üzerine Etkisinin Klinik Sonuçları

Kan Gruplarının COVID-19 Enfeksiyon Riski Üzerine Etkisinin Klinik Sonuçları

COVID-19 Wuhan kentinde bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlandıktan sonra 43 milyondan fazla kişide görüldü ve bunlardan 1 milyonu hayatını kaybetti. Bu ölüm oranını belirleyen yaş, cinsiyet, hastalık geçmişi gibi faktörler bir çok çalışmayla ortaya kondu. Bu güne kadar ise net bir şekilde belirtilmiş biyolojik bir işaretçi yok. Fakat bir çok eski araştırma bizlere Hepatit B ve Norwalk virüsünün kan gruplarıyla ilişkili olduğunu söylüyor. Bir kaç eski araştırma bizlere SARS-COV-1 in kan gruplarıyla ilgili olduğunu göstermişti. Bu araştırmalarda da belirtildiği üzere O kan grubu bir şekilde SARS-COV-1 virüsüne karşı koruyucuydu.

Şuanda ise SARS-COV-2 için fazlasıyla az araştırma bulunuyor. Fakat bunlardan çıkarılan sonuçlara göre O kan grubuna sahip hastalarda virüs için negatif bir etki oluşurken A kan grubuna sahip hastalar ağır seyreden COVID-19 vakaları arasında sıklıktaydı.

Üniversite hastanesinde yürütülen bu araştırmanın amacı COVID-19 hastalarında kan gruplarına göre yayılım ve kan gruplarıyla ilişkisini açıklamak.

Materyal ve Metotlar

Materyal olarak Hacettepe Üniversitesi hastanesinde 10/03/2020 ve 05/05/2020 tarihleri arasında testi pozitif çıkan 207 hastanın 21 tanesi güvenilmez kan grubu bilgisi sebebiyle araştırmaya dahil edilmeyerek 186 hasta alındı.

Yayılımı anlamak adına sağlıklı 1881 bireyden kontrol grubu olma amaçlı kan alındı. Kan grubu yaş ve cinsiyete göre ayrıldılar.

İstatiksel Analizler

Analizler ismini vermeyeceğim bir yazılım sayesinde yapıldı. Kan grupları ve hastaların kontrol gurubuyla birlikte dağıtılması chi-square denilen yöntem ile gerçekleştirildi.

Hastalar hakkındaki yaş, cinsiyet ve hastalık geçmişi bilgileri

186 hastanın medyan yaşı 42 olarak belirlendi. Kadın hastalar %46.2’lik kısmını oluşturuyordu. En çok rastlanan kan grubu %57 oranla A grubu idi. Bunu O grubu %24.8 ile takip etti. Bütün hastalar içerisinde 35 hastanın kardiyovasküler hastalık geçmişi tespit edildi. Bununla beraber 9 hastada obezite, 16 hastada diyabet ve 14 hastada solunum yolu rahatsızlıkları tespit edildi ve son olarak 10 hastada farklı tümör geçmişi bulundu.

COVID-19 hastalarında
186 hastanın hastalık ve kan gruplarını belirten tablo

Şimdi ise COVID-19 hastalarının kan grupları dağılımını tablo yardımıyla açıklamaya çalışılacak.

COVID-19 hastalarında
ICU: Yoğun bakım ünitesi, Intubation: Entübe edilen hasta sayısı ex: Ölen hasta sayısı

O kan grubuna sahip hastalarda düşük ölüm oranı (%2.2) dikkat çekiyor ama yinede bu oranlara bakarak O kan grubu daha avantajlı demek mümkün değil. Bundan dolayı kontrol grubu olarak rastgele alınan 1881 kişinin kan grubu dağılımlarına bakarak karşılaştırma yapmamız gerekiyor.

COVID-19 hastalarında
Hastalar arasındaki kan grubu sayıları ve sağlıklı kontrol grubundaki oranların karşılaştırmalı tablosu

Yukardaki tabloda da net bir şekilde görebileceğiniz şekilde rastgele 1881 kişide O kan grubu %37.2 olarak belirlenmişken COVID-19 hastalarında O grubu %24.8 e düşüyor. Kontrol grubundaki A kan grubuna sahip bireylerin oranı %38 iken COVID-19 hastaları arasında bu oran %57 ye çıkıyor. Bu oranlar bize O kan grubunun daha az risk sahibi olduğunu ve A kan grubunun daha riskli olduğu hakkında bir uyarı veriyor. Fakat buradan çıkartılan sonuç istatiksel bir sonuç olduğu için %100 güvenilir bir sonuç olmayacaktır.

Ana Bulgular ve Tartışma

Kan gruplarının hastalığın seyrine olan etkisine baktığımız da çok bir fark görülmüyor. Bu tez hastaların ölüm, entübasyon ve yoğun bakım ihtiyacının kan gruplarına göre değişmemesinden ortaya çıkıyor. Bugüne kadar yapılan bir çok araştırmada ABO kan gruplarının viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğu ortaya konulmuştu. Bu patojenlerden bazıları; Helicobacter pylori, Norwalk virüs, ve SARS-CoV. Hong Kong da yapılan başka bir çalışmada 42 sağlık çalışanı arasında O kan grubuna sahip bireylerin SARS epidemisinde virüs daha az oranda yakalandığı keşfedilmişti.

Hayvan modelleri üzerinde kan gruplarının etkisini kanıtlamak üzere yürütülen başka bir araştırmada O kan gruplarında bulunan Anti – A antikorları(antibody) SARS-CoV-1 virüsünün spike proteninin ACE-2 isimli proteinle etkileşimini engelleyerek canlı içine girişi azalttığı ortaya konmuş.

Sonuç olarak yukarıda verilen istatistikler ve SARS-CoV-1 virüsü hakkında yapılan araştırmalar bize 0 kan grubunun virüsün vücuda girmesini engelleyici bir özelliği olduğu söylüyor. Bu durum A kan grubunda ise tam tersi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat virüs vücuda girdikten sonra kan grubu farkı hastalığın daha ağır yada hafif geçmesini etkilemiyor. Bu yüzden 0 kan grubuna sahipseniz rehavete kapılmadan bir ‘oh’ çekebilirsiniz. A kan grubuna sahipseniz yapmanız gereken bir şey yok her zamanki gibi tedbir almaya devam etmelisiniz. Bugünkü yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz yeni araştırmalarda görüşmek üzere bilimle kalın!

Görüş ve önerileriniz için..


Referanslar ve İleri Okumalar

The effects of blood group types on the risk of COVID-19 infection and its clinical outcome doi:10.3906/sag-2005-395

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir