Liposarkom: Yağ Dokusundaki Kanser

Liposarkom: Yağ Dokusundaki Kanser

Liposarkom: Yağ Dokusundaki Kanser

Yağ dokusunda gelişen nadir bir kanser türü olarak bilinen liposarkom, vücudunun herhangi bir yerinde büyüyebilen tümör çeşidi olarak bilinir. Tüm yumuşak doku sarkomlarının %18’ini oluşturur. Yaygın olarak görüldüğü yerler karın, uyluk ve diz arkasıdır. Kötü huylu bir tümör çeşidi olduğundan vücudun diğer bölgelerine de metastaz yapabilir.

Beş tip liposarkom bulunur. Bunlar sırasıyla, İyi diferansiye liposarkom, Miksoid liposarkom, Pleomorfik liposarkom, Farklılaşmamış liposarkom ve Mikseoid pleomorfik lipsarkom dur. Liposarkomda hastalığın derecesi yükseldikçe doğru orantılı bir şekilde metastaz riski artar.

Liposarkom
 1. İYİ DİFERANSİYE LİPOSARKOM: Genellikle düşük dereceli bir tümör olarak başlar. En sık görülen tip olarak bilinir. Düşük dereceli tümör hücreleri olan iyi diferansiyel liposarkomlar mikroskop altında normal yağ hücrelerine çok benzer. Yavaş yavaş büyüyüp değişme eğilimi gösterirler.
 2. MİKSOİD LİPOSARKOM: Orta ila yüksek dereceli bir tümördür. Hücreleri mikroskop altında daha az normal görünür. Aynı zamanda da yüksek dereceli bir bileşene sahip olabilir. Genellikle kollarda ve bacaklarda gelişir ve uzak deri, kas veya kemikler gibi olağandışı yerlere yayılma eğilimi vardır.
 3. PLEOMORFİK LİPOSARKOM: En nadir görülen alt tiptir. Normal hücrelerden çok farklı görünen hücrelere sahip yüksek dereceli bir tümördür.
 4. FARKLILAŞMAMIŞ LİPOSARKOM: Düşük dereceli bir tümör değiştiğinde ya da tümördeki yeni hücreler yüksek dereceli olduğunda ortaya çıkan bir liposarkom türüdür.
 5. MİKSEOİD PLEOMORFİK LİPOSARKOM: Miksoid pleomorfik liposarkomlar ile miksoid liposarkomlara benzer histopatolojik özelliklere sahiptir. Ancak üç liposarkom formundan olduğu gibi miksoidden de farklı klinik ve en önemlisi kritik genetik ve moleküler özelliklere sahip olduğuda bilinmektedir.

Belirtiler

 • Vücudun herhangi bir yerinde yeni bir yumru veya sürekli büyüyen mevcut bir yumru
 • Yumrunun etrafındaki bölgede ağrılı şişlik veya uyuşma
 • Dışkı da kan veya siyah veya katran rengi dışkı (kan belirtisi)
 • Kusmukta kan
 • Karın ağrısı veya kramp
 • Kabızlık
 • Zayıflık

Liposarkom çok nadir görülen bir kanser türüdür. Yumuşak doku sarkomlarının nasıl geliştiği henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Liposarkom oluşumunun riskini artırabilecek birkaç faktör vardır. Bunlar genetik sendromlar, başka bir kanser tedavisi sırasında radyasyona maruz kalma, hasarlı bir lenf sistemi ve bazı kimyasallara maruz kalma olabilir. Aynı zamanda yağ hücrelerinde bulunan genlerdeki mutasyonlar (değişiklikler) hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olarak tümör oluşumuna neden olabilir. Genellikle 50 ila 65 yaşları arasında ortaya çıkma eğilimindedir. Liposarkom erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.

Liposarkom Nasıl Teşhis Edilir?

Liposarkomun teşhis edilmesi farklı 3 çeşit test ile olur. Biyopsi,görüntüleme testleri ve fiziksel muayenedir.

Biyopsi: Tümörden doku örneği almak için bir iğne kullanır. Alınan hücre örneği mikroskop altında incelenir.

Görüntüleme testleri: CT taramaları ve MRI’lar gibi testler, tümörün bulunmasına ve kanserin iyi huylu olup olmadığını belirlemesinde kullanılır.

Fizik muayene: Fizik muayene sırasında hekim tümörü inceler ve hissetmeye çalışır.

Nasıl Tedavi Edilir?

Liposarkoma da tedavi seçenekleri tümörün nerede olduğuna, ne kadar büyük olduğuna ve türüne göre değişkenlik gösterir. Genellikle doktorlar eğer durum müsaitse tümörü ameliyatla çıkarmaya çalışır. Bu tedavi seçeneği, liposarkom için en yaygın olandır. Tümör eğer önemli bir organın yakınında büyüyorsa yani ameliyatla alınamıyorsa veya ameliyat sırasında tüm kanserli dokular çıkarılmadıysa, ameliyattan sonra geride kalan kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon veya kemoterapi tedavisi uygulanır. Bazı koşullarda da ameliyattan önce kanserli hücreleri küçültmek için baştan radyoterapi ya da kemoterapi önerilir.

5 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir