Mikrobiyoloji Laboratuvar Serisi: MLS101

Mikrobiyoloji Laboratuvar Serisi: MLS101

Mikrobiyoloji Laboratuvar Serisi: MLS101

Mikrobiyoloji dinamik bir bilimdir. Bilginin sürekliliğine daha fazla bilgi eklendikçe ve mikrobiyolojik teknikler hızla değiştikçe ve geliştirildikçe, sürekli olarak gelişmektedir. Moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji ve temel bilimler alanlarında çalışanlarım bu yeni teknikleri bilmeleri ve laboratuvarlarda doğru kullanmaları onları yeni buluşlara yönlendirecektir.

Bu yazımla birlikte bir mikrobiyoloji laboratuvar serisi başlatmak istiyorum. Nasıl mı? Bu serinin ilk yazısı laboratvar güvenlik kuralları ve belli yönetmeliklerden, laboratuvar protokollerini kapsayacaktır. Bu serinin 2. Yazısında ise,  mikroorganizmaların izolasyonu, yetiştirilmesi ve kültürel karakterizasyonu için temel laboratuvar tekniklerinden bahsedeceğim. 3. Yazı ile seri daha eğlenceli bir hal alacak olup ilk deneyle başlayacağım ve diğer mikrobiyoloji kategori yazılarıma deneylerle devam edeceğim.

İleriye yönelik laboratuvar deneyimi, kişisel ve çevre güvenliği için belirlenen kurallara harfi harfine uyulması gerekir. Bu kuralları genel olarak 2’ ye ayırırsak. İlki, laboratuvarda olası kazalardan kaçınmak için kişisel güvenlik. İkincisi, mikroorganizmlar tarafından deneysel prosedürlerin kontaminasyonunu önlemek için temiz bir laboratuvar ortamı sağlanmalıdır. Deney ortamında hücre veya doku kültürlerinde diğer yabancı mikroorganizmaların girişini önlemek için “aseptik teknikler” uygulanır. Genel aseptik tekniklere bakacak olursak,

Aseptik Teknikler

1. Önlük ve eldivenler giyilmelidir.

2. Dışarıdan herhangi bir toz, bakteri gelebileceği için işlem sırasında pencere ve kapıların kapalı durması gerekir.

3. Deney yapılacak alanlar bench gibi masaların deneyin başında ve deney bittikten sonra  antibakteriyel temizleyici ile steril edilmesi gerekir.

4. Kültürler aşılanırken kullanılan halka çubuklar veya iğneler sterilize edilmelidir ki eğer tekrar aynı kültürden örnek alınıyor olunsa da tekrar sterilize edilmelidir.

5. Ama bu sterilize döngüsünü yaparken halka çubukların veya iğnenin ucunun soğuduğundan emin olmalıyız. Çünkü bakterileri öldürmek istemeyiz.

6. Test tüpünün kapağı açıldıktan sonra sterilize döngüsünü tekrarlayıp, kültürü test tüpüne koyduktan sonra kapağa aynı şekilde döngü uygulanıp öyle kapağı kapatılır.

7. Aşırı aşılama yapılmaya gerek yoktur. Sadece bakterinin büyümesi için küçük bir miktar yeterlidir. Bunlar yapılırken çok nazik olunmalıdır ki, kültürün kazılmaması ve ağarın parçalanmaması gerekir.

8. Deney bittiğinde, iğne ucunun tekrar sterilize döngüsü uygulanmalıdır. Tek kullanımlık halka çubuklar ise doğru çöp kutusuna atılmalıdır.

9. Deney bittikten sonra, tüm kültürler ve materyaller eğitmen tarafından belirlenen yere koyulur.

10. Kullanılan alan tekrar antibakteriyel sıvı ile dezenfektan edilip tüm işlemler bittiğinde eldivenler çöpe atılır ve eller yıkanır.

mikrobiyoloji lab

Mikrobiyolojik deneyler yapılırken birden fazla kültür ortamları kullanılır. Deneylerin başarılı olması için deney kültürleri steril ortama düzgün bir şekilde koyulur ve etiketlendirme dediğimiz deney organizmasınınadı, deneyi yapanın ismi veya isminin baş harfleri, tarih içerir. Eğer ki petri kabı kullanılıyorsa, petrinin kapağına bu bilgiler yazılmalıdır.

Mikroorganizmaların büyümesi için sıcaklığa ihtiyaç vardır. bu büyüme için ihtiyaç olan optimum aralıklar, 18 ile 24 saatlik bir süre ve 37o C ‘de olmalıdır. Bu koşulları sağlamak için inkübator dediğimiz cihazı kullanırız. Burada ise dikkat etmemiz gereken hazırlanan kültürler inkübatorün rafına ters bir şekilde konulmalıdır ki petri kabında terleme yani nem olmamalıdır. Çünkü oluşan nem mikrobiyol büyüme ortamına zarar verecektir.

Biz lisans öğrencileri mikrobiyoloji dersinin ilk laboratuvarında bu bilgileri öğrenmiştik. Eğitmenlerimiz tarafından biz öğrencilere laboratuvar çalışma kağıtları hazırlanıyor ve biz bu çalışma kağıtlarına laboratuvara girmeden okuyup giriyoruz. Bu çalışma kağıtlarının içeriği ise, deney hakkında protokoller ve bilgiler yer alıyor. Hepsi de bizim sağlığımız ve yaptığımız çalışmaların başarılı bir şekilde sonuçlanması içindir.

Görüş ve önerileriniz için…


REFERANSLAR

1. Üsküdar University Microbiology Laboratory Notes

2. Sherman N., Cappuccino J. G.: Microbiology A Laboratory Manual 10th Edition

7 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir