Parçalanmış Beyin

Parçalanmış Beyin

Parçalanmış Beyin

Beyni ortadan ikiye ayırırsak kişiyi de ikiye bölmüş olur muyuz?

Malumunuzdur dünyanın en karmaşık ve sırlarla dolu varlığı hiç şüphesiz beyindir. Beyin, her biri farklı işlevleri kontrol eden dört lobdan meydana gelir bu dört lob “seni” yaratmak için büyük bir harmoni içerisinde hareket eder.

Peki beyindeki bu harmoniyi bozarsak ne olur? Aslında bu durum çok uç bir hayal değil.

Sağ yarım küre: Resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadelerde üstündür. Sözel ifadeler dışında; müziğe vücut diline, dokunmaya tepki verir. Duygusal ve yaratıcı taraftır.  Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder. 

Sol yarım küre: Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı (akılcı yaklaşım) ve sistematiktir. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep- sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

Epilepsi ataklarını önlemek için beynin sağ ve sol yarım küreleri arasındaki iletişimi sağlayan “Korpus kallozum (corpus callosum)” adındaki anatomik yapı kesilir. Bu yapının kesilmesi demek bu iki yarım küre arasındaki irtibatın yok olması demektir.

Vücudun sol tarafı beynin sağ yarısı tarafından işlenir. Vücudun sağ tarafı ise beynin sol yarısı tarafından işlenir. Aynı zamanda beynin sol yarısı konuşma işlevlerini de denetler.

Beyinle alakalı bu bilgiler ışığında korpus kallozumun kesildiği “Brain Split”(ayrık beyin) deneylerini inceleyelim.

parçalanmış beyin
Korpus Kallozum

Ayrık beyinli hastada beynin sol yarım küresi tarafından kontrol edilen sağ görme alanını uyardıklarında hastanın yanıtı normaldi. Ancak beynin sağ yarım küresi tarafından kontrol edilen sol görme alanı uyarladığında hasta hiçbir şey görmediğini söyledi. Fakat hiçbir şey görmediğini iddia eden hasta sol eliyle görmediği şekli çizebiliyordu. Bunun nedeni beynin sol yarım küresi sol görme alanındaki cisimleri göremez. Nitekim sol görme alanında bir cisim gösterildiğinde beklenildiği gibi hasta hiçbir şey görmediğini söyler. Beynin sağ yarım küresi ise bu cismi görür ve beklenildiği üzere yönettiği sol beden yarısındaki sol ele emir vererek cismin çizilebilmesini sağlar.

Biraz daha derinde inceleyelim. Beynin sağ yarım küresi tarafından kontrol edilen sol görme alanındaki cisimlere, beynin sol yarım küresi tarafından sağ elleriyle doğru tepki verip vermedikleri test edildi. Bu hastalar önceki deneylerin aksine sol görme alanındaki cisimleri görebildiklerini söylediler ve bu cisimleri sağ elleriyle işaret edebildiler. Bu durumun nedeni ise çok basit; uyaranlara verilen yanıt beynin iki yarısında da oldukça farklıydı. Dahası sol görme alanında bir cisim beliren hasta bu cismin görsel özelliklerini eliyle işaret etmekte daha iyi performans gösterirken, sağ görme alanlında bir cisim belirdiğinde hasta cismin özelliklerini sözel olarak daha iyi tarif edebiliyordu. Yukarıda da değindiğim üzere beynin konuşma mekanizmasını denetleyen beynin sol yarısıdır.

Yapılan deneyler ve anlatımım üzerinde diyebileceğim şey şudur: Beyni ortadan ikiye ayrılan bir kişi beynin her iki yarısında ayrı ayrı olmak üzere iki farklı görsel ve bilgi akışına sahiptir. Bu akış birbirine entegre edilemez. Buradan anlaşılıyor ki muntazamlık içerisindeki bir harmoni yok olmuştur.

Bilge Boztemur

10. Sınıf

9 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir