Şifalı Bitkiler: Curcuma Longa

Şifalı Bitkiler: Curcuma Longa

Şifalı Bitkiler: Curcuma Longa

Doğal bitki ürünleri insanlık tarihi boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Hayvan yaşamıyla birlikte gelişen bu doğal ürünlerin elde edildiği bitkilerin çoğu milyarlarca yaşındadır. Bu doğal ürünlerin birçoğu, farmasötik ilaç keşfi ve ilaç tasarımında kullanılabilecek farmakolojik veya biyolojik aktiviteye sahiptir. Bitkilerden elde edilen ilaçlar hem eski hem de modern birçok kültürün sağlık hizmetlerinde çok önemli bir rol oynamıştır.

Günümüzde zerdeçal tüketiminin insan sağlığını destekleyerek pek çok hastalığa karşı faydalı etkiler gösterebileceğine dair görüşler bulunmaktadır. Sağlık üzerine etkilerini kanıtlamak için pek çok bilimsel çalışmanın yapılması ve son zamanlarda popülerliğinin artması ile bitkiye olan ilgi de artmaktadır. Bu yazımızda zerdeçal bitkisi ve etken maddesi olan kurkuminin genel özelliklerini, insan sağlığı ve bazı hastalıklar üzerine olan etkisi hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

Curcuma longa 

Curcuma longa

Curcuma longa bitkisi Zingiberaceae familyasının bir üyesi olup ülkemizde Zerdeçal ismiyle tanınır. Hint safranı olarak da bilinir. Güney Asya’da; Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Kamboçya’da doğal olarak yetişen, yaygın olarak birçok tropik bölgede kültürü yapılan, çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin toprak altındaki ana kökleri yumurta veya armut seklindedir. Yan kökleri ise parmak şeklindedir. Rizomların üst yüzü sarımsı, iç yüzü ise sarı renklidir. Acımsı bir tadı vardır. Zerdeçalın içerisinde C vitamini, B vitaminleri (B1, B2, B3 ve B6), folat, E vitamini ve K vitamini ile birlikte kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, selenyum mineralleri bulunmaktadır. Zerdeçalın içerisindeki ana aktif madde olan kurkumin, bu besinin vücuda sağladığı olumlu etkilerin birçoğundan sorumlu olan oldukça önemli bir bileşendir. Zerdeçalın %2-5’ini kurkumin oluşturur. Kurkumin doğal bir ‌‌antienflamatuvar olmasından dolayı hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Kurkuminin keşfi, yaklaşık olarak iki yüzyıl öncesine dayanmaktadır. 1815 yılında Volge ve Pelletier, Curcuma longa’nın rizomlararından sarı renkli pigment izole ederek, olağanüstü bir keşif yapmış ve 1842 yılında püre kurkumini sentezlemişlerdir.

Hastalıklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Kurkuminin Lösemi-lenfoma, gastrointestinal sistemi kanserleri, genitoüriner sistem kanserleri, meme kanseri, over kanseri, başboyun kanseri, akciğer kanseri, melonom, nörolojik kanserleri önleyici özelliklerinin olduğu araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Kurkumin kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi ve kemoterapi ilaçlarının etkisini artırmakta ve tedaviler sonucunda meydana gelen doku hasarını önlemektedir. Kurkumin bazı kanserli hücrelerin yaşam süresini de kısaltmaktadır. Mevcut hastalarda tedavi sürecini desteklerken akut komplikasyonların gelişim riskini azaltır, hastalığın ilerleyişini yavaşlatır.

Zerdeçalın yapısında yer alan bileşenlerin beyindeki nöronların onarımını ve belirli ölçülerde çoğalmasını destekleyen bir tür büyüme hormonu olan beyin türevli nörotrofik faktörün kandaki düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. Bu durum zerdeçalın aynı zamanda depresyon, Alzheimer hastalığı, multipl skleroz gibi pek çok psikiyatrik ve nörolojik hastalığa karşı da koruyucu etki sağladığını gösterir. Ayrıca Zerdeçal’ın antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı, katarakt oluşumu, karaciğer hasarı, enfarktüs ve felç gibi daha birçok hastalığın önlenmesinde önemli bir yeri olduğu araştırmalar sonucu bilinmektedir. Zerdeçal antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerinin yanında kolesterol düşürücü etkiye de sahiptir. Bu üç özellik Alzheimer hastalığında kilit rol oynamakta, hastalığa sahip kişilerin bilişsel fonksiyonlarının iyileşmesini desteklemektedir. Bunun nedeni Alzheimer hastalığına vücuttaki oksijen hasarı, metal toksisitesi, normal olmayan inflamasyonların sebep olmasıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda Hindistan’daki yaşlı kişilerin Amerika’dakilere göre daha az Alzheimer hastalığına yakalandığını göstermekte ve sebebini kurkumine bağlamaktadır.

Sonuç olarak, kurkuminin sağlık üzerindeki etkileri oldukça fazladır. İn vitro, in vivo ve insan üzerinde yapılan klinik çalışmaların sonuçları, kurkuminin birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir. Zerdeçal bitkisinin sahip olduğu özellikleriyle daha iyi tanınacağı, bilim var olduğu sürece araştırmacıların zerdeçal gibi pek çok bitkiye daha fazla ilgisinin artacağı ve literatür bilgisine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

5 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir