Vücudumuzdaki Joker Elemanlar

Vücudumuzdaki Joker Elemanlar

Vücudumuzdaki Joker Elemanlar

Vücuttaki hücrelerin belirli amaçları vardır, ancak kök hücreler henüz belirli bir role sahip olmayan ve ihtiyaç duyulan hemen hemen her hücreye dönüşebilen hücrelerdir.

Kök hücre nedir?

Kök hücreler vücudun hammaddesidir – özel işlevlere sahip diğer tüm hücrelerin üretildiği hücrelerdir. Vücuttaki veya laboratuvardaki doğru koşullar altında, kök hücreler bölünerek yavru hücre adı verilen daha fazla hücre oluşturur. .Bu yavru hücreler ya yeni kök hücreler (kendi kendini yenileme ile) olurlar ya da kan hücreleri, beyin hücreleri, kalp kası hücreleri veya kemik hücreleri gibi daha spesifik bir işleve sahip özelleşmiş hücreler (farklılaşma) haline gelirler. Vücuttaki başka hiçbir hücrenin doğal olarak yeni hücre türleri üretme yeteneği yoktur. Organizmadaki tüm hücrelere dönüşebilen ve ana hücre olarak tanımlanan kök hücreler, vücudun ihtiyaç duyduğu her yerde bulunur. Böylelikle hastalıklı veya hasarlı tüm doku ve organların yenilenmesinde rol oynar. Kök hücreler, mitozla özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen ve tüm çok hücreli organizmaların doku ve organlarını oluşturan daha fazla kök hücre üretmek için kendilerini yenileme kabiliyetine sahip ana hücre türleridir.

Kök hücrelere neden bu kadar ilgi var?

Araştırmacılar ve doktorlar, kök hücre çalışmalarının şu konularda yardımcı olabileceğini umuyor:

  • Hastalıkların nasıl oluştuğuna dair anlayışı artırın. Araştırmacılar ve doktorlar, kök hücrelerin kemikler, kalp kası, sinirler ve diğer organ ve dokulardaki hücrelere olgunlaşmasını izleyerek, hastalıkların ve koşulların nasıl geliştiğini daha iyi anlayabilirler.
  • Hastalıklı hücreleri değiştirmek için sağlıklı hücreler oluşturun (rejeneratif tıp). Kök hücreler, insanlarda hastalıklı veya hasarlı dokuları yenilemek ve onarmak için kullanılabilecek spesifik hücrelere yönlendirilebilir.

Kök hücre tedavilerinden fayda görebilecek kişiler arasında omurilik yaralanmaları, tip 1 diyabet, Parkinson hastalığı, amiyotrofik lateral skleroz, Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı, felç, yanıklar, kanser ve osteoartrit olanlar sayılabilir.

Kök hücreler, nakil ve rejeneratif tıpta kullanılmak üzere yeni doku haline gelme potansiyeline sahip olabilir. Araştırmacılar, kök hücreler ve bunların nakil ve rejeneratif tıp alanındaki uygulamaları hakkındaki bilgileri ilerletmeye devam ediyor.

  • Güvenlik ve etkinlik açısından yeni ilaçları test edin. İnsanlarda araştırma ilaçlarını kullanmadan önce, araştırmacılar ilaçları güvenlik ve kalite açısından test etmek için bazı kök hücre türlerini kullanabilirler. Bu tür testler, büyük olasılıkla ilk önce kardiyak toksisite testi için ilaç geliştirme üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.

Yeni çalışma alanları, yeni ilaçları test etmek için dokuya özgü hücrelere programlanmış insan kök hücrelerini kullanmanın etkililiğini içerir. Yeni ilaçların test edilmesinin doğru olması için, hücrelerin ilacın hedeflediği hücre tipinin özelliklerini elde edecek şekilde programlanması gerekir. Hücreleri belirli hücrelere programlamak için teknikler araştırılmaya devam etmektedir. Örneğin, bir sinir hastalığı için yeni bir ilacı test etmek için sinir hücreleri oluşturulabilir. Testler, yeni ilacın hücreler üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını ve hücrelerin zarar görüp görmediğini gösterebilir.

Görüş ve önerileriniz için iletişime geçin

Kaynakça / Sayfa 2

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir